Educatief materiaal voor milieuvoorlichting, ontwikkeld

in samenwerking met Yvonne Feijen, aarde-educateur, in opdracht van projectbureau Aarde-Werk, Den Haag,

voor het project Leve Energie! en LeveLeven!