Inspiratie

boeken en links

Carla Feijen mythografeCarla_Feijen_Home.html
 

Geometrie

Boeken en websites


Ontdek en creëer zelf het universum - De tien archetypische bouwstenen van natuur, kunst en wetenschap

Michael S. Schneider, 1994 - Heruitgave 2010

www.constructingtheuniverse.com


The Power of Limits - Proportional Harmonies in Nature, Art, and Architecture

Gyorgy Doczi, 1981


De uitvinding van de cirkel - De meekunde van de natuur

Johan Gielis, 2001

Simon Stevin Institute for Geometry

www.genicap.com


De hele olifant in beeld -

Inzicht in de werking van Universele wetten en de Gulden Snede

Marja de Vries, 2007

marjadevries.nl/deheleolifantinbeeld/index.php


Sacred Geometry - Philosophy & Practice

Robert Lawlor, 1982


Sacrale Geometrie - Verborgen lijnen in de bouwkunst

Nigel Pennick & prof.ir.M. Gout, 1999


The geometry of Art and Life

Matila Ghyka, 1977


Art Forms of Nature

Ernst Haeckel, 1904

caliban.mpiz-koeln.mpg.de/haeckel/kunstformen/natur.html


On Growth and Form

D' Arcy Thompson, 1917


The Function of Form

Farshid Moussavi, 2009


Geheime geometrie - Mysterieuze wetten van de heilige geometrie in kunst, natuur en wetenschap

Stephen Skinner, 2006


De Geheime Code - De gulden snede als goddelijke verhouding in kunst, natuur en wetenschap

Priya Hemenway, 2010


De Taal van het Licht - en de heilige geometrie van de zandcirkels

Richard van Rijswijk, 2009

www.detaalvanhetlicht.nl


Shimmering Horizons

vacuumsingularity.wordpress.com


Aidrian O'Connor - Nature's Word

http://www.natures-word.com


The Buckminster Fuller Institute

www.bfi.org


The Isotropic Vector Matrix - Nature's Coordinate System

www.grunch.net/synergetics/ivm.html


Richard Hawkins

www.newciv.org/Synergetic_Geometry


The International Society of the Arts, Mathematics, and Architecture

www.isama.org


The Bridges Organization: art and mathematics

www.bridgesmathart.org


George Hart

www.georgehart.com

The museum of Mathematics, New York, 2012

momath.org


Dániel Erdély

http://www.spidron.hu


Rinus Roelofs

www.rinusroelofs.nlOver Cymatica (klankbeelden)


Jan Meinema

www.cymatics.org


Benlloyd Goldstein

cymatica.net


John Stuart Reid

www.cymascope.com/soundsfun.html
Video’s


Nature by Numbers

Cristóbal Vila

http://www.etereaestudios.com/docs_html/nbyn_htm/intro.htm


Evan Grant: Making sound visible through cymatics | Video op TED.com

video.ted.com/talks/podcast/EvanGrant_2009G_480.mp4


Margaret Wertheim: The beautiful math of coral

www.ted.com/talks/lang/eng/margaret_wertheim_crochets_the_coral_reef.html

een pleidooi voor een ‘Play Tank’ in plaats van een ‘Think Tank’

crochetcoralreef.org


Atoom animaties van Kenneth Snelson

kennethsnelson.net/category/atom-animations


Rinus Roelofs - Animaties

www.rinusroelofs.nl/animation/animation-avi.html


Synergetics on the Web

www.grunch.net

Educatieve materialen en software


Zometool

www.zometool.com


Wolfram Mathworld

demonstrations.wolfram.com/SuperellipsoidShapes


SURFER - Visualisierung Algebraischer Geometrie

www.imaginary2008.de/surfer.php


Great Stella (alleen voor windows)

great-stella.en.softonic.com


CrystalMaker

crystalmaker.en.softonic.com


Coolmath4kids

www.coolmath4kids.com/0-geometry-math-art.html


Cinderella

www.cinderella.de


Lokonmotion

lokonmotion.net/lokonmotion_.swf


Cabri

www.cabri.net


Interlocking Puzzle Pieces and other Geometric Toys

www.ics.uci.edu/~eppstein/junkyard/toys.html